[صفت]

cloudy

/ˈklɑʊdi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: cloudier] [حالت عالی: cloudiest]

1 ابری

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابرآلود ابری
مترادف و متضاد dark grey overcast clear sunny
  • 1.This morning was lovely but it's really cloudy out there now.
    1. امروز صبح (هوا) عالی بود، اما الان بیرون خیلی ابری است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان