[صفت]

coarse

/kɔrs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: coarser] [حالت عالی: coarsest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دانه‌درشت زبر، زمخت، ضخیم

معادل ها در دیکشنری فارسی: درشت زبر زمخت ضخیم
مترادف و متضاد rough fine smooth soft
  • 1.Linen is a coarse-grained fabric.
    1. پارچه کتان یک پارچه زبر-بافت است.
  • 2.Sandpaper is an extremely coarse material.
    2. کاغذ سنباده ماده‌ای به‌شدت زبر است.
coarse sand
شن (دانه)درشت

2 زشت و زننده بی‌ادبانه، توهین‌آمیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: خشن آب‌نکشیده
مترادف و متضاد vulgar
coarse jokes
شوخی‌های زشت و زننده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان