[اسم]

college

/ˈkɑlɪdʒ/
قابل شمارش

1 کالج دانشکده

معادل ها در دیکشنری فارسی: آموزشگاه دانشکده کالج
مترادف و متضاد academy educational institution school training establishment
  • 1.She graduated from Oberlin College and is now working toward her PhD.
    1. او از کالج "اوبرلین" فارغ‌التحصیل شد و اکنون برای کسب دکترا تلاش می‌کند.
  • 2.Where did you go to college?
    2. شما به کدام کالج رفتید؟
the College of Arts and Sciences at Columbia University
دانشکده هنر و علوم در دانشگاه کلمبیا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان