[اسم]

comedy

/ˈkɑmədi/
قابل شمارش

1 نمایش خنده‌دار کمدی

مترادف و متضاد absurdity comic film humour light entertainment tragedy
  • 1. a romantic comedy
    1 . کمدی عاشقانه
  • 2. comedy series
    2 . سریال کمدی
  • 3. He believes watching a comedy is a waste of time.
    3 . او معتقد است که تماشای یک نمایش خنده‌دار، وقت تلف کردن است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان