[اسم]

commander

/kəˈmændər/
قابل شمارش

1 فرمانده رییس

معادل ها در دیکشنری فارسی: آمر سردار سرکرده فرمانده کماندان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان