[حرف ندا]

congratulations

/kənˌgrætʃ.ʊˈleɪ.ʃənz/

1 تبریک مبارک است

مترادف و متضاد best wishes good wishes
  • 1. "I passed my driving test yesterday." "Congratulations! That's fantastic."
    1 . "من دیروز در آزمون رانندگی قبول شدم". "مبارک است! عالیه!"
  • 2. Congratulations on your engagement!
    2 . تبریک بابت نامزدی تان!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان