[اسم]

conservatory

/kənˈsɜːrvətɔːri/
قابل شمارش

1 دانشکده هنرهای زیبا (به‌ویژه موسیقی) هنرستان، مدرسه عالی هنر و موسیقی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کنسرواتوار
Boston Conservatory
دانشکده هنرهای زیبای "بوستون"

2 گلخانه اتاق آفتاب‌گیر

مترادف و متضاد greenhouse sun lounge sunroom
  • 1.Conservatories are used for sitting in to enjoy the sun, and to protect plants from cold weather.
    1. از گلخانه‌ها برای نشستن و لذت بردن از نور آفتاب و محافظت کردن گل‌ها از هوای سرد استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان