[اسم]

counselor

/ˈkaʊnsələr/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مشاور

مترادف و متضاد adviser consultant
a marriage counselor
یک مشاور ازدواج
a student counselor
مشاور مدرسه [مشاور آموزشی]
a trained counselor
یک مشاور آموزش‌دیده

2 وکیل وکیل‌مدافع

مترادف و متضاد attorney lawyer
  • 1.Who's your counselor?
    1. وکیل‌مدافع شما کیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان