[اسم]

crater

/ˈkreɪtər/
قابل شمارش

1 چاله

specialized
مترادف و متضاد hole hollow shell hole
craters on the moon
چاله‌های روی ماه

2 دهانه آتشفشان

specialized
مترادف و متضاد caldera solfatara volcanic crater
  • 1. What's that above the crater?
    1 . آن چیست بالای دهانه آتشفشان؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان