[اسم]

cucumber

/ˈkjuːˌkʌm.bər/
قابل شمارش

1 خیار

  • 1. sliced cucumber
    1 . خیار ورقه ورقه شده [خرد شده]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان