[اسم]

cupboard

/ˈkʌb.ərd/
قابل شمارش

1 کابینت قفسه

مترادف و متضاد closet
  • 1. There's plenty of food in the cupboards.
    1 . یک عالمه خوراکی در کابینت‌ها هست.
kitchen cupboards
کابینت‌های آشپزخانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان