[اسم]

dignity

/ˈdɪgnəti/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وقار شأن، متانت

معادل ها در دیکشنری فارسی: حشمت هیمنه وقار شأن شرف اورنگ
  • 1.To behave with dignity
    1. با وقار رفتار کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان