[اسم]

dot

/dɑt/
قابل شمارش

1 نقطه

معادل ها در دیکشنری فارسی: نقطه
مترادف و متضاد decimal point full stop speck spot
  • 1.Put a dot at the end of the sentence.
    1. آخر جمله یک نقطه بگذار.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان