[اسم]

Dracula

/dɹˈækjʊlə/
غیرقابل شمارش

1 دراکولا [شخصیت داستانی]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان