[اسم]

dragonfly

/ˈdræɡənflaɪ/
قابل شمارش

1 سنجاقک

معادل ها در دیکشنری فارسی: سنجاقک
  • 1.Bright blue dragonflies hovered in the reeds.
    1. سنجاقک های آبی روشن بالای نی ها پرواز می کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان