[اسم]

drainage

/dɹˈeɪnɪdʒ/
قابل شمارش

1 زهکشی شبکه فاضلاب

معادل ها در دیکشنری فارسی: زهکشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان