[صفت]

drained

/dreɪnd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more drained] [حالت عالی: most drained]

1 خسته و کوفته بی‌انرژی

معادل ها در دیکشنری فارسی: وامانده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان