[اسم]

drainpipe

/dreɪn paɪp/
قابل شمارش

1 ناودان

معادل ها در دیکشنری فارسی: ناودان
مترادف و متضاد downspout
  • 1.The drainpipe is clogged.
    1. ناودان گرفته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان