[اسم]

earl

/ɜrl/
قابل شمارش

1 ارل (لقب اشرافی)

  • 1. The Earl of Canterbury lived in a huge mansion.
    1 . "ارل کنتربری" در یک عمارت بزرگ زندگی می‌کرد.

2 ارل (اسم کوچک مردانه) (Earl)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان