[اسم]

Easter

/ˈiːstər/
غیرقابل شمارش

1 عید پاک

  • 1. At Easter
    1 . در عید پاک
  • 2. When we were chidren, we decorated eggs at Easter.
    2 . وقتی بچه بودیم در روز عید پاک تخم مرغ تزئین می کردیم.
توضیح درباره واژه Easter
عید پاک (Easter) یکی از اعیاد دین مسیحیت است که در آن بازگشت حضرت عیسی به زندگی را جشن می گیرند. یکی از اصلی ترین نماد های این عید تخم مرغ رنگی و خرگوش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان