[اسم]

eater

/ˈiːtər/
قابل شمارش

1 خورنده خوار (در ترکیب اسمی)

  • 1. meat eaters
    1 . گوشت‌خوارها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان