[اسم]

economy class syndrome

/ɪkˈɑːnəmi klˈæs sˈɪndɹoʊm/
غیرقابل شمارش

1 سندرم کلاس اکونومی ترومبوز سیاهرگی عمقی

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان