[اسم]

economies of scale

قابل شمارش

1 صرفه‌جویی به مقیاس مزیت مقیاس

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان