[اسم]

endangered species

/ɛnˈdeɪnʤərd ˈspiʃiz/
قابل شمارش

1 گونه‌های در معرض خطر جانوران رو به انقراض

  • 1.The pandas are classed as an endangered species.
    1. پاندا جزء گونه‌های در معرض خطر طبقه‌بندی شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان