[اسم]

farmer

/ˈfɑr.mər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کشاورز

معادل ها در دیکشنری فارسی: برزگر دهقان زارع کشتگر کشاورز
مترادف و متضاد agriculturalist
  • 1.a sheep farmer
    1. یک کشاورز گوسفنددار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان