[اسم]

farmland

/ˈfɑrmˌlænd/
قابل شمارش

1 زمین زراعی زمین کشاورزی، کشتزار

  • 1. Whose farmland is that?
    1 . آن زمین زراعی مال کیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان