[اسم]

February

/ˈfebrueri/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فوریه ماه فوریه

معادل ها در دیکشنری فارسی: فوریه
 • 1.Building work is expected to start in February.
  1. انتظار می‌رود کار ساخت‌وساز در ماه فوریه آغاز شود.
next/last February
فوریه آینده/گذشته
 • 1. We are moving into a new house next February.
  1. ما فوریه آینده به خانه جدیدی نقل مکان می‌کنیم.
 • 2. We moved into a new house last February.
  2. ما فوریه گذشته به خانه جدیدی نقل مکان کردیم.
on February ...th
در ..ام فوریه
 • The meeting was held on the fourth of February.
  آن جلسه در چهارم فوریه برگزار شده بود.
the ...th of February
...ام فوریه
 • I was born on the fifth of February.
  من در (روز) پنجم فوریه متولد شدم.
توضیحاتی در رابطه با February یا ماه فوریه
February یا ماه فوریه دومین ماه از سال میلادی محسوب می‌شود. فوریه تنها ماهی است که 28 یا 29 روز دارد و تقریبا از 12 بهمن تا 9 اسفند به طول می‌انجامد. این ماه در سال کبیسه 29 روز دارد. واژه February اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود و حرف تعریف نمی‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان