[اسم]

firewood

قابل شمارش

1 هیزم

معادل ها در دیکشنری فارسی: هیمه هیزم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان