[اسم]

footage

/ˈfʊtɪdʒ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فیلم خام فیلم بدون تدوین

  • 1.old film footage of the moon landing
    1. فیلم خامی قدیمی از فرود بر ماه
  • 2.People see live footage of the war at home on their televisions.
    2. مردم فیلم های بدون تدوین و زنده از جنگ را در خانه هایشان در تلویزیون تماشا می کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان