[اسم]

foot soldier

/ˈfʊt soʊldʒər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرباز پیاده‌نظام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان