[اسم]

footbrake

/fˈʊtbɹeɪk/
قابل شمارش

1 ترمز پایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان