[اسم]

footbath

/fˈʊtbæθ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پاشویه (پزشکی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: پاشویه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان