[اسم]

fortune-teller

/ˈfɔrʧən-ˈtɛlər/
قابل شمارش

1 فال‌گیر فال‌بین

  • 1. My mom is a fortune-teller.
    1 . مادرم یک فال‌گیر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان