[عدد]

fourteen

/ˌfɔːrtˈtiːn/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چهارده عدد 14

معادل ها در دیکشنری فارسی: چهارده
  • 1.Her baby is fourteen months old.
    1. نوزاد او 14 ماهه است.
  • 2.Twelve, thirteen, fourteen, fifteen.
    2. دوازده، سیزده، چهارده، پانزده.
کاربرد واژه fourteen به معنای چهارده
واژه fourteen به معنای عدد چهارده، عددی است که قبل از پانزده و بعد از سیزده می‌آید. fourteen عددی زوج است. در انگلیسی، اعداد صفت شمارشی محسوب می‌شوند و برای شمارش اسامی به کار می‌روند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان