[اسم]

garlic

/ˈgɑr.lɪk/
غیرقابل شمارش

1 سیر (سبزیجات)

  • 1. a clove of garlic
    1 . یک حبه سیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان