[اسم]

garlic

/ˈgɑr.lɪk/
غیرقابل شمارش

1 سیر (سبزیجات)

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیر
  • 1.a clove of garlic
    1. یک حبه سیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان