[صفت]

garish

/ˈɡerɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more garish] [حالت عالی: most garish]

1 زننده جلف

  • 1.garish clothes
    1 . لباس های جلف
  • 2.It’s a little too garish for my taste.
    2 . این (لباس) کمی طبق سلیقه ی من زننده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان