[اسم]

Gardner

/ɡˈɑːɹdnɚ/
غیرقابل شمارش

1 گاردنر (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان