[صفت]

gargantuan

/gɑrˈgænʧuən/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more gargantuan] [حالت عالی: most gargantuan]

1 عظیم‌الجثه غول‌پیکر، بسیار بزرگ

معادل ها در دیکشنری فارسی: عظیم‌الجثه
مترادف و متضاد huge immense
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان