[اسم]

gardener

/ˈgɑrd.nər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باغبان

معادل ها در دیکشنری فارسی: باغبان
  • 1.They employed two gardeners.
    1. آنها دو باغبان استخدام کرده اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان