[قید]

gently

/ˈdʒent.li/
غیرقابل مقایسه

1 به آرامی با ملایمت

  • 1.He held the baby gently in his arms.
    1. او به آرامی کودک را در آغوش خود نگه داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان