[صفت]

glacial

/ˈɡleɪʃl/
غیرقابل مقایسه

1 یخچالی (جغرافیا)

specialized
  • 1. Penguins thrive in the glacial regions of Antarctica.
    1 . پنگوئن‌ها در بخش‌های یخچالی قطب جنوب زندگی می‌کنند.
the glacial period
دوره یخچالی

2 یخی بسیار سرد

مترادف و متضاد icy
a glacial wind
یک باد سرد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان