[صفت]

good-looking

/gʊdˈlʊkɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more good-looking] [حالت عالی: most good-looking]

1 خوش‌قیافه زیبا، خوش‌تیپ

معادل ها در دیکشنری فارسی: خوبرو خوش‌قیافه
مترادف و متضاد attractive gorgeous handsome ugly
  • 1.He's very good-looking.
    1. او بسیار خوش‌قیافه است.
  • 2.He’s a good-looking boy.
    2. او پسری خوش‌تیپ است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان