[اسم]

great admirer

/greɪt ædˈmaɪrər/
قابل شمارش

1 طرفدار بزرگ هوادار یا تحسین‌کننده پروپاقرص

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان