[اسم]

half-brother

/ˈhæf brʌðər/
قابل شمارش

1 برادر ناتنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: برادر ناتنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان