[اسم]

Hannah

/hˈænə/
غیرقابل شمارش

1 هانا [اسم دخترانه]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان