[قید]

haphazardly

/ˈhæfəzərdli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بدون طرح و نقشه قبلی به طور تصادفی، الله بختکی

  • 1.It was obvious that the house was built haphazardly.
    1. واضح بود که خانه بدون طرح و نقشه قبلی ساخته شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان