[صفت]

harmful

/ˈhɑrmfəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more harmful] [حالت عالی: most harmful]

1 مضر زیان‌بار

معادل ها در دیکشنری فارسی: زیان‌آور مضر
مترادف و متضاد harmless
  • 1.Excessive radiation is harmful to the body.
    1. تشعشعات زیاد از حد برای بدن (انسان) مضر است.
  • 2.Fruit juice can be harmful to children’s teeth.
    2. آبمیوه می‌تواند برای دندان‌های کودکان مضر باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان