[صفت]

hereditary

/həˈredɪteri/
غیرقابل مقایسه

1 موروثی ارثی، مادرزادی

  • 1. Epilepsy is hereditary in her family.
    1 . صرع در خانواده او موروثی است.

2 وراثتی آبا و اجدادی

a hereditary title/monarchy
عنوان/سلطنت آبا و اجدادی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان