[ضمیر]

him

/hɪm/

1 [ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد مذکر] او، او را، به او

معادل ها در دیکشنری فارسی: او را به او
 • 1.I spoke to him yesterday.
  1. دیروز با او صحبت کردم.
 • 2.I'm taller than him.
  2. من از او قدبلندتر هستم.
 • 3.If you see Kevin, give him my present.
  3. اگر "کوین" را دیدی، هدیه‌ام را به او بده.
 • 4.What's Jay up to? I haven't seen him in a long time.
  4. "جی" چه کار می‌کند ["جی" در چه حال است]؟ مدت‌هاست او را ندیده‌ام.
کاربرد ضمیر him
ضمیر him ضمیر ملکی مذکر در زبان انگلیسی است که به‌عنوان مفعول، بعد از فعل یا بعد از حرف اضافه برای اشاره به یک مرد یا پسری می‌آید که نام آن مرد/پسر قبلاً در جمله آمده باشد و یا اینکه مرجع ضمیر مشخص است. مثلا:
".If you see Kevin, give him my present" (اگر "کوین" را دیدی، هدیه من را به او بده.)
نکته: ضمیر him به معنای "خود" یا "خودش" هم می‌تواند باشد، البته "خود" هم در اینجا اشاره به مرد یا پسری اشاره دارد، قبلاً در جمله آمده است یا هویتش مشخص است و معمولاً با حرف اضافه with می‌آید. مثال:
".He took the children with him" (او بچه‌ها را با خود برد.)
".It's him" (خودش است.)
نکته: گاهی اوقات، از ضمیر him برای اشاره به انسان یا حیوانی که جنسیتش مشخص نیست، استفاده می‌شود.
نکته: اگر حرف h در ضمیر him بزرگ باشد، "Him" معمولاً به خدا اشاره دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان