[صفت]

huge

/hjuːdʒ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: huger] [حالت عالی: hugest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بسیار بزرگ عظیم، گنده

معادل ها در دیکشنری فارسی: حجیم یغور وسیع عظیم گنده
مترادف و متضاد enormous immense massive very big insignificant tiny
  • 1.They live in a huge house.
    1. آنها در خانه‌ای بسیار بزرگ زندگی می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان